Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm Nhìn

Phát triển bền vững dựa trên việc không ngừng hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm. Lấy “Chất lượng tạo nên thương hiệu” là phương châm hoạt động, chú trọng: Cải tiến sản phẩm, đầu tư vào nghiên cứu phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng dây chuyền sản xuất tiên tiến hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của cộng đồng, chinh phục khách hàng bằng uy tín chất lượng, đưa Tradiphar trở thành doanh nghiệp gia công hàng đầu trong ngành dược Việt Nam.

Sứ mệnh

Đối với khách hàng

Đối với khách hàng

Nỗ lực mang tới những sản phẩm hiệu quả, an toàn, mang tính đột phá, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ con người; dịch vụ chuyên nghiệp với giá thành hợp lý, phong cách phục vụ tận tâm mang tới sự tối đa hoá lợi ích khách hàng.

Đối với nhân viên

Đối với nhân viên

“Con người là tài sản vốn quý giá nhất”, Tradiphar không ngừng xây dựng văn hoá công ty cùng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cởi mở, học hỏi, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, thu nhập cao và cơ hội nghề nghiệp cho toàn bộ cán bộ công nhân viên; ưu tiên hàng đầu công tác đào tạo để xây dựng đội ngũ nhân sự theo kịp sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội.

Đối với cộng đồng

Đối với cộng đồng

Vì sức khoẻ cộng đồng, đồng hành và sẻ chia trách nhiệm

Giá Trị Cốt Lõi – Nguyên Tắc Văn Hoá