Thành tựu

Lĩnh Vực Kinh Doanh

Tư vấn xây dựng công thức thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ theo yêu cầu

Gia công vật tư y tế

Gia công mỹ phẩm

Chiết xuất dược liệu

Đăng ký, công bố chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm

Tư vấn, thiết kế, duyệt maket mẫu mã sản phẩm 

chung-nhan chung-nhan-gmp-iso