Tuyển dụng vị trí Dược sĩ, Văn Phòng

Công ty TNHH dược phẩm Tradiphar là nhà máy đạt chuẩn GMP- ISO 22000: 2018. Hiện Công ty cần tuyển dụng các vị trí làm việc sau:
I:    Chỉ tiêu tuyển dụng:  
• Dược Sĩ Đại Học : 2 nhân viên, Dược Sĩ Cao Đẳng : 2 nhân viên, Văn Phòng QC : 1 nhân viên


II:   Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng: 
1.    Nhân viên phòng QC:
•    Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng dược trở lên.
•    Có khả năng thành thạo tin học văn phòng.
•    Ưu tiên người có kinh nghiêm làm việc trong ngành dược.


III:   Thời gian và nơi làm việc:
•    Thời gian làm việc: Theo quy định của Công ty
•    Nơi làm việc : Công ty TNHH dược phẩm Tradiphar – Địa chỉ: Khu dân cư Phục Thiện, Phường Hoàng Tiến, Thành phố Chí Linh, Hải Dương.


IV:    Lương: Trao đổi khi phỏng vấn


V:     Hồ sơ:
•    Thư dự tuyển, CV 
•    Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng).
•    Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ.
•    Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng.
•    Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng.
•    Đơn xin việc viết tay.


VI:  Địa điểm nộp hồ sơ:
•    Phòng Hành chính nhân sự 
•    Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty TNHH dược phẩm Tradiphar.
•    Gửi CV qua mail: hcns.tradiphar@gmail.com


VII:  Ngày phỏng vấn:

Thông qua điện thoại đến từng ứng viên

Công ty TNHH dược phẩm Tradiphar là nhà máy đạt chuẩn GMP- ISO 22000: 2018. Hiện Công ty cần tuyển dụng các vị trí làm việc sau:
I:    Chỉ tiêu tuyển dụng:  
• Dược Sĩ Đại Học : 2 nhân viên, Dược Sĩ Cao Đẳng : 2 nhân viên, Văn Phòng QC : 1 nhân viên


II:   Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng: 
1.    Nhân viên phòng QC:
•    Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng dược trở lên.
•    Có khả năng thành thạo tin học văn phòng.
•    Ưu tiên người có kinh nghiêm làm việc trong ngành dược.


III:   Thời gian và nơi làm việc:
•    Thời gian làm việc: Theo quy định của Công ty
•    Nơi làm việc : Công ty TNHH dược phẩm Tradiphar – Địa chỉ: Khu dân cư Phục Thiện, Phường Hoàng Tiến, Thành phố Chí Linh, Hải Dương.


IV:    Lương: Trao đổi khi phỏng vấn


V:     Hồ sơ:
•    Thư dự tuyển, CV 
•    Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng).
•    Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ.
•    Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng.
•    Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng.
•    Đơn xin việc viết tay.


VI:  Địa điểm nộp hồ sơ:
•    Phòng Hành chính nhân sự 
•    Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty TNHH dược phẩm Tradiphar.
•    Gửi CV qua mail: hcns.tradiphar@gmail.com


VII:  Ngày phỏng vấn:

Thông qua điện thoại đến từng ứng viên

: Tuyển dụng vị trí Dược sĩ, Văn Phòng